För snart två år sedan gav en god vän till oss en DVD, “Long way round” (som senare också visades på SVT) vilken trollband oss båda (tack Håkan Falk). Skulle en långresa på motorcykel vara möjlig för oss?

Till en början så planerade vi en resa med EN motorcykel och två personer, vilken under tidens gång har utvecklats till två motorcyklar och två personer. Från början var Håkan den givne föraren och Henriette skulle sitta bak och titta på den vackra omgivningen, kanske också ge glada tillrop lite då och då. När vi kom lite djupare in i planeringen så insåg vi hur sårbara vi var med endast en förare och ett körtkort om något skulle hända Håkan. Detta resulterade i att även Henriette bestämde sig för motorcykelkörkort. För att göra en längre historia kortare, för alla er som kör motorcykel, kan ni tänka er att sitta två månader DÄR BAK?!?!

Självkart är svaret nej vilket för vår del innebar att ytterligare en motorcykel införskaffades och kostnaderna för resan steg betydligt. Henriette har nu också körtkort (2010-05-04, hurra!).

Världshistoren bör notera att den första skriftliga dokumentationen av denna resa ägde rum i september 2008. Vi lämnar Sverige den 17 juni 2010 men för vår del har resan pågått sedan september 2008. Det har varit fantastiskt roligt att planera denna resa men ibland även tålamodsprövande. Då tänker vi i första hand på transporter av våra motorcyklar till USA. Transport av motorcyklar tvärs över jordkloltet kan göras på hundra olika sätt med lika många rätt och fel lösningar. TIll slut har vi valt en lösning (flygfrakt med James Cargo) och framtiden får visa om vi har valt rätt.