Dagboken börjar när cyklarna lastas för transport.

This diary will start once the bikes are loaded for transport.

Vi är fyra på den här resan. Två motorcyklar och två personer. Eftersom motorcyklarna åker innan personerna så är det inte mer än rätt att vår dagbok börjar när motorcyklarna lämnar oss.

There is four of us on this trip. Two bikes and two people. Since the bikes leave before the people it is only fair we start the journal when they leave.